richard-spencer-2

Richard Spencer

Dyrektor Wydziału Nauk @ Middlesbrough College

Doktor Richard Spencer jest Dyrektorem Wydziału Nauk w Middlesbrough College w Tesside w Anglii. Jest zdobywcą wielu nagród w dziedzinie nauczania, w tym Further Education Teacher, w uznaniu za swoje poświęcenie w pracy pomagającej studentom osiągnąć sukces, pasji, efektywnego i angażującego nauczania oraz entuzjazmowi z jakim dzieli się dobrymi praktykami z nauczycielami na gruncie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym. W ostatnich latach był aktywnym członkiem kilku grup doradczych promujących doskonalenie w nauczaniu Nauk Ścisłych, w tym organizacji Science on Stage. Richard jest dyplomowanym nauczycielem Biologii oraz Nauk Ścisłych, członkiem Królewskiego Stowarzyszenia Biologów oraz Królewskiego Stowarzyszenia Sztuki. W 2010 roku został wyróżniony Orderem Imperium Brytyjskiego w uznaniu zasług na rzecz Nauki, a w 2014 roku znalazł się na liście 100 najlepszych naukowców opublikowanej przez Brytyjską Radę Nauki. W 2015 roku został mianowany jednym z najlepszych na świecie nauczycieli Fundacji Varkey, zdobywając Global Teacher Prize.