Piotr Kowalczuk

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej @ Miasto Gdańsk

Piotr Kowalczuk – pedagog wczesnoszkolny, nauczyciel akademicki, dziennikarz oświatowy i pracownik samorządowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej, przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, członek komisji branżowych Unii Metropolii Polskich, delegat Miasta Gdańska w Związku Miast Polskich, członek Zarządu Krajowego Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Absolwent podyplomowych studiów: Animacji Współpracy Środowiskowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Szkoły Mówców oraz Zarządzania Oświatą.