a51c5e6fe7a132029c21a985098b2c16

Małgorzata Jasnoch

CEO @ STARTER

Od 2005 r. Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości i jednocześnie od 2011r. szef Inkubatora STARTER – najprężniejszego inkubatora młodych, innowacyjnych firm na Pomorzu. Małgorzata Jasnoch specjalizuje się we wspieraniu innowacyjnych startupów, łączeniu ludzi, biznesów i kreatywnych idei, zarządzaniu międzynarodowymi relacjami oraz budowaniu wieloletnich strategii dla ekosystemów biznesowych. Jest sędzią w konkursach dla startup’ów, inicjatorem ogromnej ilości eventów i programów dla społeczności biznesowej Trójmiasta. Współpracuje z Washington Business Association w zakresie rozwoju programów edukacyjnych dla młodzieży – Gdańsk Business Week oraz ze światem biznesu lokalnego i międzynarodowego w celu szerzenia edukacji biznesowej od najmłodszych.