aof_9927

Joanna Grandzicka

COO @ STARTER

Od 2005 r. Wiceprezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości wspierającej innowacyjne startupy, a także kreatywne postawy wśród dzieci i młodzieży oraz wiceszef Startera i współtwórca jego koncepcji – przestrzeni dla innowacyjnych i kreatywnych przedsiębiorców. Koordynator i współkoordynator projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości. Przed Starterem wiele lat związana z branżą marketingową.