baf_logo_baw

Big Ant Farm

@

Edukacja dzieje się teraz

Wierzymy w świat edukacji bliskiej człowiekowi, dostępnej dla każdego z nas, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy kwalifikacji.

Big Ant Farm – zespół pasjonatów tworzący gry, aplikacje webowe oraz mobilne, przybliżające użytkownikowi zasoby wiedzy z wielu dziedzin. Budujemy platformy edukacyjne pozwalające na aktywne i nieograniczone korzystanie z dostępnych w niej zasobów.

Nasze narzędzia są proste, intuicyjne, tworzone zgodnie z obecnymi trendami i dostosowane do możliwości percepcyjnych grupy docelowej.

Chcemy, aby szukanie odpowiedzi na nowo stało się przyjemnością poznania.

Chcemy wyzwolić w ludziach ciekawość, chęć odkrywania i pogłębiania wiedzy poprzez indywidualną edukację opartą o solidne i sprawdzone źródła informacji.

Tworzymy gry i aplikacje, które pozwolą na poznanie miasta, faktu historycznego, zjawisk przyrodniczych, bez nadęcia, ale ze znakomitym efektem edukacyjnym.

Edukacja dzieje się cały czas i od nas zależy, czy będzie wartościowa i przydatna.

Uczmy RAZEM przez zabawę!